Otváracie hodiny 
Nedeľa
ZATVORENÉ
Pondelok 7:00 - 16:00
Utorok 7:00 - 16:00
Streda 7:00 - 16:00
Štvrtok 7:00 - 16:00
Piatok 7:00 - 16:00
Sobota 8:00 - 12:00

Kontakty  |   O nákupe


facebook     instagram    google

Zjednodušené dimenzovanie akumulačnej nádrže

Info baner_1

Keďže akumulačná nádrž je dnes už pomerne bežnou súčasťou vykurovacieho systému, jej pozitívny prínos je skutočne pozorovateľný ako na spotrebe tak aj na komforte vykurovania a vzhľadom k častým dotazom na najvhodnejší objem sme pre Vás pripravili návod ako si jej ideálny objem môžete vyrátať aj svojpomocne:


Aby sme čo najlepšie využili nádrž je najprv potrebné vyrátať množstvo tepla, ktoré kotol dodá do vykurovacieho systému na jedno priloženie paliva.
Pre to budeme potrebovať následovné hodnoty:

P - Nominálny výkon kotla v kW

t - doba horenia kotla v nominálnom výkone na jedno priloženie

 


Ak nepoznáme dobu horenia na nominálny výkon, môžme si ju vypočítať. Bude na to potrebné poznať:

Výhrevnosť paliva
(Drevo - cca. 13MJ/kg, Čierna uhlie - cca. 25MJ/kg, Hnedé uhlie - cca. 17MJ/kg) 

Koľko paliva v kg sa vojde do kotla na jedno priloženie
(Ak výrobca udáva iba objem spaľovacej komory môžeme použiť: Drevo 0,4kg / liter, Uhlie 0,7kg / liter) 

Nominálny výkon kotla (kW)

Účinnosť kotla (%)

Z týchto údajov si vypočítame čas horenia v nominálnom výkone na jedno priloženie:
t = (výhrevnosť paliva [Mj/kg] * množstvo paliva na jedno priloženie [kg]) * 0,28) / (nominálny výkon [kW] / účinnosť kotla [%])Následne jednoducho vypočítame množstvo použitelného tepla vytvoreného na jedno priloženie:Q = P * tTeraz keď už vieme koľko tepla kotol vyrobí na jedno priloženie môžme sa pustiť do výpočtu vhodnej akumulačnej nádrže. Na to budeme potrebovať:
Q - množstvo tepla, ktoré kotol vytvorí na jedno priloženie (vypočítame viď. vyššie)

T - teplotu, na akú bude kotol kúriť (pri akumulačnej nádrži ideálne 80-85°C, aby sme nádrž čo najlepšie využili) 
Ts - teplota, na ktorej udržiavame spiatočku kotla (minimálne 55°C, ideálne o 20° nižšia ako teplota výstupu z kotla) 

A ideme počítať: 

V = Q * ( 860 / (T-Ts))

Takto vypočítaný objem akumulačnej nádrže zabezpečí, aby bol vždy dostatočný objem na uloženie prebytku tepla.
Vyberieme si najblizšiu väčšiu akumulačnú nádrž - výber väčšej nádrže ničomu neuškodí.Príklad:
Budeme kuriť drevom. Máme bežný kotol s výkonom 25kW, účinnosťou 80% pri dreve a objemom spaľovacej komory 40 litrov.
Budeme kúriť na 80°C a spiatočku kotla budeme držať na 55°C.


Vypočítame si dobu horenia na nominálnom výkone:
t = ((13 * (0,4*40) * 0,28) / (25 / 0,80) = 58,24 * 31,25 = 1,86 hodiny
Vypočítame si množstvo vyrobeného tepla na jedno priloženie: 
Q = 25*1,86 = 46,5 kWh
Vypočítame aký objem nádrže potrebujeme na ideálne využitie:
V= 46,5*(860/(80-55)) = 1599,6 litra