Otváracie hodiny 
Nedeľa
ZATVORENÉ
Pondelok 7:00 - 16:00
Utorok 7:00 - 16:00
Streda 7:00 - 16:00
Štvrtok 7:00 - 16:00
Piatok 7:00 - 16:00
Sobota 8:00 - 12:00

Kontakty  |   O nákupe


facebook     instagram    google

Ako často a kto má čistiť komín?

Majitelia domov musia aspoň raz ročne zabezpečiť kontrolu komína. 

Komín si teoreticky môžete skontrolovať a vyčistiť sami- zákon priamo neukladá, že to môže urobiť iba kominár. Na preplatenie škôd z požiaru spôsobeného poruchou komína však poisťovni nebude stačiť vyhlásenie, že ste si komín vyčistili svojpomocne. Poisťovňa vyžaduje potvrdenie od kominára. 

Na Slovensku je približne osemstotisíc domácnosti, ktoré majú minimálne jeden komín. Skontrolovať a podľa potreby vyčistiť treba nielen klasické komíny, na ktoré je napojený krb či pec, ale aj komíny, ku ktorým sú pripojené kondenzačné kotly. 

Odborníci hovoria že riziko požiaru stúpa už keď je na vnútornej stene komína trojmilimetrový nános sadzí. Komíny je potrebné čistiť preto , aby nedochádzalo k vyhoreniu sadzí. Pri ich horení totiž vzniká teplota prevyšujúca 1000°C, ktorá dokáže komín zapáliť. 

Medzi hlavné príčiny požiarov rodinných domov patrí technická porucha, opotrebovanie vykurovacieho telesa, poručenie dymovodu alebo nesprávne pripojenie spotrebičov a montážne nedostatky. Komíny nemajú často dostatočné odstupy od drevených častí, dokonca bývajú zapustené do hrád povál. Avšak najviac požiarov má na svedomí vyhorenie sadzí. 

Pozor na decht
Ak sa v komínovom prieduchu vytvára na stenách lesklý, lepivý film, ide o výstražný signál, pri ktorom by ste si na riešenie problému mali pozvať odborníka.

Aj keď príčinou môže byť nevhodné palivo či prevádzka kotla, najčastejšie sa možno s problémom stretnúť pri pripájaní moderných spotrebičov k starému komínu. Ich spaliny majú nižšiu teplotu, vyžadujú silnejší ťah, a tak sa steny komína rosia. To môže v dlhodobej prevádzke napáchať vážne škody.

Ako vyčistiť komín ?  

1. NAHLIADNUTIE
Cez vymetacie dvierka nazrieme do päty komína. Ak namiesto suchých sadzí nájdeme kondenzát, upozorňuje na vlhké palivo, slabý ťah či intenzívne zrážky.

2. KEFA
Na vymetací drôt naskrutkujeme kefu, ktorej priemer zodpovedá komínu. Oceľová kefa patrí do tehlového či šamotového prieduchu, antikorová do antikorového.

3. VYMETANIE
Cez vrchné vymetacie dvierka ťahavým pohybom uvoľňujeme sadze. Počúvame pritom, ako sa sypú k päte komína. Postupujeme pomaly, rozvážne.

5. TELESO
Skontrolujeme podstrešnú časť komína. Hľadáme stopy po zatekaní zrážok a narušenie celistvosti komínového plášťa. Chyby utesníme.

6. VYBERANIE
Cez spodné dvierka vyberieme z komína sadze a zabalíme ich do komunálneho odpadu. Pomáhame si lopatkou, dýchacie cesty chránime respirátorom. 

7. KONTROLA
Zrkadielkom nahliadneme do prieduchu, aby sme skontrolovali, či je komín čistý. Odhalené nedostatky odstránime, dvierka dôkladne plynotesne uzavrieme. 

8. DYMOVOD
Zo spotrebiča pripojeného ku komínu odmontujeme dymovod. V niektorých prípadoch je potrebné rozobrať ho na niekoľko častí.

9. ČISTENIE
Dymovod prečistíme drôtenou kefou zodpovedajúceho priemeru. Po čistení skontrolujeme jeho celistvosť a mieru postupu korózie.

10. ZOSTAVENIE
Vyčistený dymovod zostavíme do pôvodného stavu. Dbáme pritom na dôkladné zasunutie a upevnenie, aby sa nemohol pri prevádzke odpojiť.