Otváracie hodiny 
Nedeľa
ZATVORENÉ
Pondelok 7:00 - 16:00
Utorok 7:00 - 16:00
Streda 7:00 - 16:00
Štvrtok 7:00 - 16:00
Piatok 7:00 - 16:00
Sobota 8:00 - 12:00

Kontakty  |   O nákupe


facebook     instagram    google
Už ste videli naše nízke ceny?
Neverte vlastným očiam.
Zľava 2% pre registrovaných zákazníkov.

Rady a informácie pre výber vhodného krbu/ krbovej vložky

Info baner_3
Pre správny výber krbovej vložky je veľmi dôležité, stanoviť si, akým spôsobom bude krb používaný a čo od výsledku očakávame.
A keďže vložka je iba jadrom celej stavby je dôležité rozhodnúť sa zároveň akým spôsobom bude stavba prevedená.

V základe rozdeľuje krby stavby do niekoľkých základných skupín podľa spôsobu odovzdávania tepla.

Teplovzdušný krb
– asi najbežnejší a najlačnejší typ krbu.

Základom je krbová vložka uložená v izolačnej obstavbe s rozvodmi teplého vzduchu do jednej alebo viacerých miestností.
Výhody: Lacná a jednoduchá stavba, rýchly nábeh tepla, jednoduché rozvody do viacerých miestností
Nevýhody: Nerovnomerné rozmiestnenie tepla, vírenie prachu, vysušovanie vzduchu
Ideálne použitie: Ako doplnkový zdroj tepla najme v prechodných obdobiach.
 

Akumulačný krb 
– základom je teplovzdušné krbové ohnisko uzatvorené v akumulačnej obstavbe bez mriežok nasávania alebo výduchov. Teplo je v tomto prípade odovzdávané sálavým spôsobom.

Výhody: Minimálna údržba, dlhá životnosť, prirodzené sálavé teplo, vhodné aj pre alergikov, po naakumulovaní tepla dlhodobé sálania (niekoľko hodín)
Nevýhody: Dlhý nábeh tepla, vysoké zriaďovacie náklady , vysoké váhové zaťaženie podlahy, zložité rozvádzanie tepla do ďalších miestností.
Ideálne použitie: Pravidelné kúrenie
Stavbu takéhoto krbu neodporúčame prevádzať svojpomocne ale zveriť odborníkovi.
 

Teplovzdušný akumulačný krb
– je kombináciou jednoduchého teplovzdušného krbu a akumulačnej časti najčastejšie v podobe akumulačných prstencov na výstupe dymovodu.

Výhody: pomerne jednoduchá stavba,  rýchly nábeh, jednoduché rozvody do viacerých miestností, po vyhasnutí sálanie naakumulovaného tepla.
Nevýhody: vírenie prachu, vysušovanie vzduchu, pomerne vysoká váha.
Ideálne použitie: Veľmi univerzálny vhodný na pravidelné aj príležitostné kúrenie.
 

Teplovodný krb
– základom je teplovodná krbová vložka, ktorá odovzdáva teplo cez vodný výmenník a to je následne akumulované v nádrži odkiaľ je dodávané na ďalšiu spotrebu.

Výhody: Vyššie zriaďovacie náklady, zložitejšia obsluha aj údržba
Nevýhody: Pre správnu, bezpečnú funkciu a maximálne využitie nutnosť akumulačnej nádrže veľkou litrážou.
Ideálne použitie: Pravidelné kúrenie.
 

Rovnako dôležité je vybrať správny výkon krbu.

Ten je nutné vybrať rovnako ako kotol na základe výpočtu tepelných strát miestnosti alebo stavby.(podľa použitia)

Zároveň je potrebné si uvedomiť, že každá krbová vložka aj teplovodná odovzdá určitú časť tepla do miestnosti v ktorej sa krb nachádza. (sálaním cez dvierka a obstavbu).
Krb preto nie je vhodné umiestňovať do malých miestností.
U teplovodných vložiek je to hodnota teplovzdušnej zložky tj. rozdiel medzi nominálnym výkonom a výkonom do vody.

Príklad:
Bežná lacná vložka s nominálnym výkonom cca.10kW cez sklo odovzdá do miestnosti zhruba 2kW výkonu + ďalšie teplo prostredníctvom výduchu na krbovej obstavbe a preto by miestnosť s takouto vložkou mala mať min. 20-30m2


Ako na obstavbu krbovej vložky.

U krbov s akumulačnou zložkou je táto obstavba vykonaná najčastejšie z akumulačných materiálov ako napr. akumulačné šamoty, keramické kachlice, prírodný kameň atď.
Samotnú stavbu čisto akumulačných krbov ale odporúčame zveriť odborníkovi, preto budeme ďalej popisovať iba stavbu ostatných typov krbov.

U klasických krbov je obstavba zhotovená prevažne z izolačných materiálov ako sú napr.: silikáto-kalciové alebo vermikulitové dosky s vysokou tepelnou odolnosťou.
Úplne nevhodné niekedy aj nebezpečné sú materiály ako napr. rôzne stavebné tvarovky (ypor, ytong atď.), sadrokartóny (aj protipožiarne) alebo bežné stavebné betóny, ak nie sú dodatočne izolované z vnútornej strany.
Všetky tieto materiály majú totiž nízku tepelnú odolnosť a časom dochádza k ich narušeniu alebo rozpadu.
Rovnako nie je vhodné obstavbu z vnútornej strany izolovať rôznýmy sklenými vatami s hliníkovými fóliami tie sa totiž vo vysokej teplote rozpadajú a uvoľňujú sa z nich zdraviu škodlivé sklené vlákna.

Samotná obstavba by od krbovej vložky na stranách bez skla mala byť vzdialená minimálne 5 cm ideálne 10cm.
Táto medzera potom slúži na cirkuláciu vzduchu okolo samotnej vložky a zabraňuje jej prehriatiu a poškodeniu.
Každá obstavba by zároveň mala mať tzv. falošný strop - je to izoláciou vytvorená vzduchová medzera, ktorá umožňuje zníženie tepelného zaťaženia stropu.
Rovnako nesmieme zanedbať vzduchové prieduchy (mriežky), aby sme zabezpečili rovnomerný prietok a pohyb vzduchu v obstavbe.
 

Dodatočné vlastnosti krbových vložiek a ich dopad na použitie vložky

Otváranie do hora (výsuv) – jeho výhoda je predovšetkým v tom, že pri otváraní je menšie riziko zadymenia do miestnosti a samotná vložka pôsobí estetickejšie.
Prívod externého vzduchu (CPV) – Keďže každý krb potrebuje pre správne horenie pomerne veľa vzduchu, umožňuje zníženie vzduchového zaťaženia miestnosti s krbom. Najväčší prínos je v nízkoenergetických domoch.
Ochladzovacia slučka - ochrana proti prekúreniu výmenníka u teplovodnej vložky - slúži ako ochrana pred prekúrením napr. v prípade výpadku elektrického prúdu. 
Klapka – umožňuje zregulovanie komínového ťahu pri spaľovaní. U teplovodných vložiek a vložiek s akumulačnými prstencami na výstupe dymovodu je použitie dosť sporné, keďže oba tieto typy by mali byť používané tzv. na plno pre správnu funkciu a prevádzku.
Dvojité presklenie – znižuje prestup tepla cez presklenú časť (sálanie) a zároveň druhé (vonkajšie) sklo opticky zväčšuje ohnisko a pridáva vložke luxusnejší vzhľad.
Sekundárne a terciálne spaľovanie – zvyšuje efektivitu spaľovania a znižuje produkciu emisii a mierne aj spotrebu paliva.
Druhý plášť (teplovzdušný) – výhodné pre rozvádzanie vzduchu do ďalších miestností. Jednoduchšia a efektívnejšia inštalácia teplovzdušných rozvodov.
Tepelná izolácia výmenníka teplovodnej vložky – zvyšuje množstvo odovzdaného tepla do teplovodného výmenníka.
 

Materiál z ktorého je vložka vyrobená a jeho dopady na vlastnosti vložky.

V základe sa na výrobu krbových vložiek používajú 3 druhy materiálu a to liatina, oceľ a keramika/šamot.
U teplovodných vložiek sa dnes už používa konštrukcia výhradne z ocele z dôvodu lepšieho prenosu tepla, liatina sa používa iba na rošty.
Keramická/šamotová výstelka je v tomto prípade veľkou výhodou.

Pri krbových vložkách sa používajú najbežnejšie 3 typy konštrukcií a to:

- Liatinové vložky – ich nespornou výhodou je hlavne pomerne nízka cena.

- Liatinové vložky s keramickou/šamotovou výstelkou – oproti čisto liatinovým vložkám majú výhodu lepšieho spaľovania a šamotové ohnisko zároveň znižuje riziko dechtovania. Použitie keramiky/šamotu sa ale prejavuje na vyššej cene.

- Oceľová vložka s keramickou/šamotovou výstelkou – Opäť výhoda lepšieho spaľovania a šamotové ohnisko zároveň znižuje riziko dechtovania. Tento spôsob konštrukcie je ale prevažne doménou renomovaných a kvalitných  výrobcov, ktorý používaju vysoko kvalitné a hrubé keramické odliatky a oceľový plášť nie je vystavený vysokému žiaru, to ma veľmi pozitívny dopad na životnosť, ale zároveň sa kvalitná keramika odrazí v podobe vyššej ceny.